سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/6/7
7:2 عصر

جزئیات سفر معاون سوروس به ایران

بدست محمد در دسته

جزئیات سفر معاون سوروس به ایران

پس از انتشار جوابیه سید محمد خاتمى در روزنامه جوان مبنى بر تکذیب دیدار خود با جورج سوروس که با حضور آنتونى ریکتر معاون خاورمیانه بنیاد سوروس، جورج سوروس و شخصى به نام «نیر» انجام شده بود یک منبع آگاه در گفت وگو با «جوان» اطلاعات جدیدى از بنیاد سوروس و سفر معاون این بنیاد به ایران در زمان خاتمى در اختیار ما قرار داد.

این منبع آگاه گفت: آقایان که دیدار خود با سوروس را تکذیب مى کنند نمى توانند منکر این مطلب شوند که آنتونى ریکتر معاون خاورمیانه و ایران جورج سوروس در زمان ریاست جمهورى خاتمى به ایران سفر کرده است.
وى افزود:  ریکتر در این سفر دیدارهایى با مسؤولان دولت خاتمى و مشاوران برجسته وى از جمله (س.ح) و (م.ت) و چند تن از معاونان وى داشته است.

سفر ریکتر به ایران در آن ایام با مخفى کارى و پوشش شدید اطلاعاتى که توسط برخى نهادهاى امنیتى ایجاد شده بود صورت گرفت.

هدف انقلاب مخملى فقط رهبرى بود

شنیده شد که یکى از متهمان کودتاى مخملى که در بازداشت به سر مى برد و از وى به عنوان یکى از عوامل بنیاد سوروس در ایران نام برده مى شود اظهارات مهمى پیرامون برنامه هاى انقلاب مخملى در ایران داشته است. این متهم در اظهاراتش گفته است: براندازى نرم که براى ایران تعریف شده بود بسیار متفاوت از انقلاب هاى مخملین در اوکراین و گرجستان بود. برنامه انقلاب مخملین در دراز مدت در ایران این بود که ما ادعا کنیم رهبرى مشکل دارد و ناکارآمد است،  در واقع آنچه تعریف کرده بودیم این بود که بگوییم در ایران رهبرى ناکار  آمد است و با این کار رهبرى را به سه کنج برده و از پرده عصمت خارج کنیم و حرمت هاى رهبرى و ولایت فقیه را بشکنیم.
استراتژى بعدى، ناکارآمدى رهبرى

شنیده شده که از منزل (س.ح) که به عنوان یکى از متهمین کودتاى مخملین در بازداشت به سر مى برد سندى کشف شده که در آن تاکید شده که استراتژى بعدى جریان تجدیدنظر طلب این است که روى قضیه ناکارآمدى رهبرى کار کنند. پروژه اى هم براى این کار تعریف شده بود. گفته مى شود این سند با همکارى (س.ح) و (م.الف) از مسؤولان اسبق دولت خاتمى تهیه شده است.

رازى که مشاور میرحسین از پرده برون انداخت

اظهارات روزهاى اخیر برخى چهره هاى وابسته به جریان آشوب طلب پرده از برنامه ریزى این جریان براى روزهاى بازگشایى دانشگاه ها برداشت. به گزارش «جوان»، (م.ت) مشاور ارشد میرحسین موسوى در جلسه انجمن علوم سیاسى ایران گفته است:  کار اصلى ما براى اول مهر است و بخش اصلى کار ما همزمان با شروع دانشگاه ها خواهد بود.

دعوا خانوادگى شد

پس از آنکه یکى ازکاندیداهاى وابسته به جریان دوم خرداد نتوانست توفیقى در جهت توجیه افکار عمومى کسب کند اخبار به دست آمده حاکى از رو در رو قرار گرفتن نزدیکانش با وى مى باشد. به گزارش «جوان»، همسر میرحسین موسوى که از وى در ایام انتخابات به عنوان میشل اوباماى ایرانى! یاد مى شد طى روزهاى اخیر به علت پیگیرى نکردن وضعیت برادرش (شاپور کاظمى) توسط میرحسین به شدت با وى دچار مشکل شده و بحث  هاى سنگینى با وى در این زمینه داشته است. زهرا رهنورد (زهره کاظمى) با اشاره به عدم توانایى میرحسین در پیگیرى قضیه برادرش (شاپور کاظمى) که در بازداشت به سر مى  برد به وى گفته که شما که توانایى استیفاى حقوق اعضاى خانواده خود را ندارى چطور مى خواستى رئیس جمهور شوى و حقوق یک ملت را پیگیرى کنى!؟